TERMENI SI CONDITII

Website-ul stop-varice.ro (în continuare „Website-ul”) este realizat în scopul de a vă informa în legătura cu apariția și tratamentul bolilor venoase cronice și vă oferă posibilitatea de a vă testa în mod gratuit gradul de risc pentru astfel de boli.

Utilizând Website-ul sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare menționați în continuare.

Conținutul acestui document poate suferi modificări în orice moment. Versiunea revizuită a documentului va fi afișată pe Website, motiv pentru care vă rugăm sa verificați periodic conținutul acesteia.

 

1. Informații generale

1.1.    Website-ul este proprietatea Servier Pharma SRL, o societate din România având sediul în Str. Tipografilor nr. 11-15, S-Park, corp A1, etaj 3, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/15089/2004, cod unic de înregistrare RO16780450 (denumită în continuare „Servier Pharma” sau „Servier”). Servier Pharma este o companie a grupului Servier.

1.2.    În cadrul Website-ului, Servier poate oferi informații, materiale de training/educaționale, informații din domeniul sanătății sau articole din presa de specialitate. Aceste informații nu trebuie considerate sfaturi medicale sau legale. Pentru sfaturi medicale consultați întotdeauna medicul sau farmacistul.

3.2.     Orice informații sau materiale furnizate de acest Website sunt comunicate fără a oferi garanții exprimate sau implicite.

 

2. Proprietate intelectuală

2.1.    Structura generală, textele, imaginile (animate sau nu), informațiile, grafica, pictogramele butoanelor, clipurile video și/sau audio și orice alte elemente din cadrul Website-ului sunt proprietatea exclusivă a Servier, fiind protejate în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul proprietății intelectuale. Orice copiere, utilizare în scopuri comerciale sau replicare, parțială sau totală, a acestui Website sau a informațiilor de pe Website fără acordul expres al Servier este strict interzisă și constituie o încălcare a dispozițiilor legale aplicabile.

2.2.   Siglele Servier precum și logo-urile ce apar pe Website sunt mărci înregistrate. Orice reproducere, parțială sau totală, a acestora fără acordul Servier sau a titularilor mărcilor este strict interzisă.

 

3. Informații tehnice

3.1.    Website-ul este în principiu accesibil permanent, exceptând cazurile de forță majoră, dificultățile datorate echipamentelor electronice sau structurilor de telecomunicații, dificultăților tehnice sau altor situații în care funcționarea Website-ului ar putea fi întreruptă.

De asemenea, funcționarea Website-ului ar putea fi întreruptă în situații precum desfășurarea unor operațiuni de mentenanță.

3.2.   Accesând acest Website, confirmați că echipamentul/dispozitivul folosit de dumneavoastră pentru accesarea Website-ului funcționează în mod corespunzător și, printre altele, nu are viruși sau alte probleme care ar putea afecta Website-ul.

 

4. Răspundere și responsabilitate

4.1.   În ciuda preocupării pentru verificarea informațiilor și instrumentelor prezente pe Website, Servier nu poate garanta acuratețea și actualitatea lor. Servier nu va fi considerat responsabil în caz de erori, absență a informațiilor și/sau pentru existența unor viruși pe Website.

4.2.   Servier poate furniza link-uri și trimiteri către site-uri web gestionate de către entități terțe. În astfel de cazuri, Servier nu operează și nu controlează în vreun fel informațiile, produsele sau serviciile de pe aceste site-uri web. Astfel, va recomandăm să consultați cu atenție condițiile lor de utilizare.

4.3.   De asemenea, Servier nu va putea fi considerat responsabil pentru:

  1. orice neconcordanță sau omisiune în legătură cu informațiile de pe Website;

  2. orice defecțiune rezultând din intervenția unei terțe părți pe Website care modifică informațiile și/sau conținutul acestuia;

  3. orice defecțiune rezultând din accesul sau imposibilitatea accesului pe Website, folosirea acestuia (incluzând defecțiuni create de viruși care vă pot afecta dispozitivul) și/sau din informații prezente pe acest Website.

4.3.   Utilizarea de spiders, roboți, scrapers sau a oricărui alt mijloc de acest tip, fie prin intermediul unui software automat sau printr-un sistem fizic sau mecanic, este strict interzisă și va fi sancționată conform legii.

 

5. Obligațiile utilizatorilor

5.1.    Este interzisă colectarea sau folosirea necorespunzătoare a informațiilor sau a datelor cu caracter personal la care ați putea avea acces prin intermediul acestui Website și, în general, orice act care ar duce la afectarea reputației, imaginii sau integrității unui alt utilizator sau altei persoane.

5.2.   Servier își rezervă dreptul de a limita utilizarea de către dvs. a Website-ului în cazuri justificate în mod corespunzator, cum ar fi cel detaliat mai sus.

 

6. Alte informații

6.1.   În cazul apariției unei reacții adverse la un medicament sau o situație specială* asociată cu orice produs medicamentos, trebuie să informați Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, telefon: +40.757.117.259, fax: +4 021.316.34.97, email: adr@anm.ro și/sau Deținătorul Autorizației de Punere pe Piață (DAPP) a medicamentului vizat.

Pentru produsele Servier vă rugăm să completați Formularul pentru Eveniment Advers / Reacție Adversă la Medicament / Situație Specială și să-l trimiteți către Departamentul Farmacovigilență Servier Pharma SRL, astfel:  (i) prin email: servierPV-RO@servier.com, (ii) prin fax: +4 021.529.58.09 sau (iii) informând direct departamentul de Farmacovigilență al Servier Pharma SRL la telefon: +4021.528.52.84.

*     Situații speciale: situații în care nu au avut loc evenimente adverse dar trebuie colectate informații: expunerea în timpul sarcinii și alăptării, abuz, folosire greșită, eroare de medicație, supradoză, folosire în afara limitelor specificațiilor din prospect, expunere profesională, lipsa eficacității.

6.3.   Utilizarea Website-ului poate implica prelucrarea anumitor date cu caracter personal personal furnizate de dvs. sau colectate din alte surse, astfel cum am descris pe larg în Politica de confidențialitate, pe care o puteți consulta în secțiunea corespunzătoare.

Vă asigurăm de faptul că Servier efectuează orice operațiuni de prelucrare a datelor personale în conformitate cu legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal.

 

7. Legea aplicabilă

7.1     Website-ul, acești termeni şi condiţii precum şi toate efectele juridice ce decurg din aceștia vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare.

7.2.   Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice potențială dispută care poate apărea în legătură cu utilizarea Website-ului.

7.3.   Orice reclamații referitoare la Website pot fi adresate Servier utilizând datele de contact urmatoare:

  • Email: dataprivacy-romania@servier.com

  • Adresă: Servier Pharma SRL S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, Corp A1, Et. 3, Sector 1 – 013714 - București – România

  • Tel: +40 21 528 5280